Gentage fejlslagne metodekald med en Python decorator

I et Python klient projekt til en Windows FTP server fik jeg behov for at gentage fejlslagne kald til serveren. Et godt fif er at bruge en decorator:

from functools import wraps

def decorator(func):
  @wraps(func)
  def wrapper(*args, **kwargs):
    print("Decorating {}".format(func.__name__))
    return func(*args, **kwargs)
  return wrapper
  
@decorator
def decorated:
  print("I'm decorated")

Read More

Angular4/Typescript fif: Generisk event bus (messaging)

Et modulært Angular projekt løber hurtigt ind i behovet for at kunne sende beskeder (ie. events) på tværs af moduler. Med Observables og lettere magisk Typescript generics er det muligt at implementere et klassisk publisher-subscriber scenarie med udveksling af typestærke beskeder.

Read More

Typescript fif: Builder Pattern til lange signaturer

Typescript understøtter desværre kun positionelle metode argumenter, eg. new Foo(1, "bar", true).  Og mange positionelle argumenter giver med garanti ulæselig kode. Findes der et bedre alternativ?

Read More

Angular4/Typescript fif: Livtag med Angulars router

Router modulet til Angular 4 er spækket med features og svær at komme udenom. Angulars egen router guide er glimrende og omfattende, men også en meget stor mundfuld. Af alle de timer jeg har arbejdet med Angular er Router modulet suverænt det område jeg har brugt længst tid på. Her følger udvalgte aha-oplevelser og løsninger.

Read More

Angular4/Typescript fif: Drop down (select) lister

Et allestedsnærværende krav til et UI er evnen til at præsentere data i en “drop down” liste som brugeren kan vælge elementer fra. Angular4 har en IMHO udsøgt løsning på dette, når først man ved hvordan!

Read More

Angular4/Typescript fif: LoginGuard (beskytte ting med login)

Vores imaginære Angular app har nogle routing endpoints som skal beskyttes med login. Hvordan gribes det an? Den idiomatiske løsning involverer en LoginGuard service som trækker på vores AuthorizationService.

Read More

Angular4/Typescript fif: User authorization service

En autorisationservice er et ret afgørende stykke infrastruktur i en app; Udover autorisation (ie. login og logout), test (er bruger logget ind?), er det også på denne service vi forventer at finde en reference til det brugerobjekt som er logget ind.

Read More

Angular4/Typescript fif: Authorization header

Dit backend Web API benytter sandsynligvis en eller anden form for authorisation af brugere (ie. brugerlogin). Denne autorisation er sikkert oAuth-agtig, dvs. succesfuldt login i backend kvitteres med en token som klienten gemmer og sender med i alle requests til backend, i en request header.

Read More

Angular4/Typescript fif: Deserialisering af web api reponse

Der er blevet sendt et GET eller POST request til backend web api. Backend kvitterer med et JSON-serialiseret objekt. Hvordan deserialiserer vi objektet i Angular?

Read More

Angular4/Typescript fif: Serialisering af POST argumenter

Modsat serialisering af GET argumenter er POST argumenter en noget nemmere sag at håndtere – i det mindste hvis det pågældende backend Web API kan håndtere JSON.

Read More

Page 1 of 2