Message queue pipeline med RabbitMQ og Python

I en tidligere artikel beskrives en idiomatisk metode til at skubbe arbejde gennem en pipeline af tråde. I denne opfølgende artikel beskrives det hvordan uafhængige processer kan benytte en tilsvarende pipeline arkitektur med RabbitMQ, som er en kendt cross-platform FOSS message queue implementation.

Read More

Deploy af Python web apps på Linux

Denne artikel er dedideret you-built-it-you-run-it udviklere: For nylig har jeg på Linux distroen Fedora deploy’et to web apps skrevet i hvert sit Python framework (Django og Flask).
Dette inkluderede som minimum at jeg skulle sætte mig ind i Fedora, en webserver som nginx, og middleware som uWSGI; det blev meget hurtigt vældigt kompliceret. I arbejdet med at få det til at virke gennemgik jeg et fascinerende spænd af humør: først optimisme og videnbegær, siden lettere irritation, herefter frustration, hvilket afløstes af resignation og dårligt selvværd. Og da alt virkede, jubel og eufori! 😉

Read More

Producer consumer pipelines med Python

En god idiomatisk løsning på arbejde der skal fordeles mellem tråde er brugen af synkroniserede køer som pipelines. Trådene kan sammenlignes med et samlebånd af arbejdere der udfører et stykke arbejde på et emne og sender emnet videre til næste fase på båndet.

Read More